Tài sản trí tuệ được coi là sức mạnh của sự sáng tạo và cải tiến có khả năng làm giàu. Chúng có thể làm phong phú thêm cuộc sống của các cá nhân và tương lai của các quốc gia về vật chất, văn hoá và xã hội.

Quý khách tham khảo một số dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Sunday Corp:

Tài sản trí tuệ có liên quan tối mọi khía cạnh của đời sống xã hội

Lịch sử đã cho thấy rằng một trong các nhân tố giúp tạo nên một nền kinh tế thịnh vượng. Đặc biệt là ở các nước có nguồn tài nguyên nghèo nàn. Đó là mối quan tâm dành cho việc bảo vệ hoạt động sáng tạo của con người. Sự tích lũy về tri thức là lực lượng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, đăng ký sở hữu trí tuệ còn được xem như là một yếu tố quan trọng. Nhằm khuyến khích đầu tư tư bản trong hoạt động nghiên cứu – triển khai. Đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp. Một trong những nghiên cứu gần đây của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới đã chỉ ra rằng. “Quan hệ giữa khía cạnh sở hữu trí tuệ với đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhập khẩu vừa tích cực vừa có ý nghĩa”. Và kết luận rằng: “… xem xét trong bối cảnh của các nghiên cứu trước. Kết quả minh chứng rằng tài sản sở hữu trí tuệ mạnh có thể mang lại một số lợi ích quốc gia cho các nước đang phát triển”.

Vai trò của việc Đăng ký sở hữu trí tuệ

Như vậy, bảo hộ sở hữu trí tuệ có vai trò rất quan trọng trong việc tác động, ổn định. Và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Đối với Việt Nam, hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ có vai trò vô cùng quan trọng. Góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, thịnh vượng của văn hoá và phát triển kinh tế. Nó không chỉ bảo đảm cho sự vận hành bình thường của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Mà còn phát triển sự hợp tác và trao đổi quốc tế trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế và văn hoá.

Điều đó thể hiện ở những điểm sau đây:

  • Trước hết, quyền sở hữu trí tuệ và việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khuyến khích việc đầu tư cho hoạt động sáng tạo của mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
  • Thứ hai, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tạo môi trường pháp lý phù hợp và bình đẳng. Khuyến khích hoạt động cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể trong một cơ chế thị trường ổn định. Nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.
  • Thứ ba, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tạo môi trường pháp lý hấp dẫn, khuyến khích. Thu hút các hoạt động đầu tư nước ngoài và khả năng chuyển giao công nghệ từ ngoài nước vào Việt Nam. Đồng thời là cầu nối tăng cường thiện chí hợp tác. Tạo ra sự tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước khác. Thúc đẩy giao lưu thương mại và trao đổi quốc tế trong mọi lĩnh vực.

Như vậy, quyền sở hữu trí tuệ cũng như việc thực hiện và bảo hộ một cách có hiệu quả các quyền đó. Sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một cách trực tiếp hay gián tiếp. Đều có tác động thúc đẩy quá trình hội nhập quan hệ kinh tế – xã hội của Việt Nam. Trên trường quốc tế trong giai đoạn hiện nay và trong một tương lai lâu dài.

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ để được nhận tư vấn. Sunday Corp hứa hẹn mang lại cho bạn những dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất.

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà số 103 Lê Sát, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3623468 – Fax: 0236.3623479 – Di động: 0905.909639
Website: www.danangbusiness.com – www.sundaycorp.vn – www.sundaytax.com – www.danangaccounting.com – www.ngaymattroi.com – www.bcorner.vn
Email: sundaycorp.vn@gmail.com