[ux_banner height=”540px” bg=”468″ bg_size=”orginal” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.79)” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” bg_pos=”35% 23%” parallax=”3″]

[text_box width=”41″ width__sm=”80″ animate=”fadeInLeft” position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

Dịch vụ thành lập

doanh nghiệp

Công ty Kế toán Sunday hiểu rằng doanh nghiệp có một ví trị hết sức quan trong trong nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Thành lập công ty là bước đầu tiên trong quá trình khởi nghiệp của mỗi doanh nghiệp Việt.

[button text=”Xem ngay” color=”white” radius=”99″ link=”http://danangbusiness.com/dich-vu-cua-chung-toi/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tai-da-nang”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”540px” bg=”470″ bg_overlay=”rgba(37, 99, 176, 0.73)” bg_pos=”60% 16%” parallax=”3″]

[text_box width=”41″ width__sm=”82″ animate=”flipInX” position_x=”10″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ Kế toán Đà Nẵng được hình thành trong thời buổi kinh tế khó khăn, nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cũng như cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao nhất về kế toán dành cho các doanh nghiệp từ những doanh nghiệp lớn đến doanh nghiệp nhỏ.

[button text=”Xem ngay” color=”white” radius=”99″ link=”http://danangbusiness.com/dich-vu-cua-chung-toi/dich-vu-ke-toan-thue”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”469″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.67)”]

[text_box width__sm=”79″ animate=”bounceIn” parallax=”3″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh

Trong kinh doanh bạn luôn phải vận động, tiến lên, thay đổi công ty để phù hợp với thị trường, với nhu cầu của khách hàng, với cả chiến lược kinh doanh của đối thủ. Và như vậy giấy phép kinh doanh của bạn cũng cần thay đổi.

[button text=”Xem ngay” color=”white” radius=”99″ link=”http://danangbusiness.com/dich-vu-lam-giay-phep-kinh-doanh-tai-da-nang.html”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”450px” bg=”462″ bg_overlay=”rgba(181, 156, 11, 0.63)” parallax=”3″]

[text_box width__sm=”93″ parallax=”2″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Chữ ký số Vnpt Đà Nẵng

Về căn bản, khái niệm chữ ký số cũng giống như chữ viết tay. Bạn dùng nó để xác nhận lời hứa hay cam kết của mình và sau đó không thể rút lại được. Chữ ký số không đòi hỏi phải sử dụng giấy mực, nó gắn đặc điểm nhận dạng của người ký vào một bản cam kết nào đó.

[button text=”Xem ngay” radius=”99″ link=”http://danangbusiness.com/dich-vu-cua-chung-toi/chu-ky-so-da-nang”]

[/text_box]

[/ux_banner]