Nhiều người bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Tiki hay Lazada đều không biết có phải nộp thuế hay không? Đọc ngay bài viết dưới đây để nắm bắt các khoản thuế cần nộp ngay và luôn nhé! 

Theo đó, Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 đã ban hành công vắn hướng dẫn nộp thuế. Bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh.

khấu trừ thuế

Người bán hàng bị khấu trừ thuế theo quy định pháp luật

Cụ thể, điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 40 này quy định. Tổ chức là chủ sở hữu của sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế.

Theo đó, các sàn giao dịch thương mại điện tử căn cứ doanh thu, các khoản thu khác mà cá nhân kinh doanh trên sàn nhận được. Bao gồm khoản nhận qua đơn vị vận chuyển, các hình thức trung gian thanh toán… để xác định doanh thu kê khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay thì các sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan theo quy định của pháp luật. Như: họ tên, số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại liên lạc; hàng hóa, dịch vụ cung cấp. Doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; thông tin khác liên quan.

Mức thuế áp dụng khi khấu trừ thuế 

Lưu ý: cá nhân kinh doanh có thu nhập năm 100 triệu đồng trở lên sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Mức bị khấu trừ thuế cho cá nhân bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng) là 1,5% tính trên doanh thu. Gồm 1% thuế suất giá trị gia tăng và 0,5% thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.

Vì vậy, nếu bạn kinh doanh online, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shoppe, Lazada hay Tiki). Bạn phải có nghĩa vụ phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN nếu có doanh thu bán hàng online lớn hơn 100 triệu đồng/năm.

Cách tính các khoản thuế phải nộp khi kinh doanh online

Theo Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC số tiền bị khấu trừ thuế được tính như sau:

Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nếu phải nộp đều được tính:

  • Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
  • Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Cụ thể:

  • Doanh thu tính thuế (GTGT và TNCN) là hai khoản doanh thu bao gồm cả thuế (thuộc trường hợp phải nộp thuế ở trên) của tất cả các khoản tiền thu nhập được từ việc kinh doanh, cung cấp sản phẩm dịch vụ, tiền chiết khấu. Hay từ những khoản tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế ở các hoạt động KD SX hàng hóa, dịch vụ.
  • TH cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu sẽ được tính thuế căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.
  • TH cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp với thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán.

Bán hàng online là hoạt động thương mại phân phối, cung cấp hàng hóa nên có tỷ lệ thuế GTGT là 1%; tỷ lệ thuế TNCN là 0,5%.

SUNDAY CORP – TƯ VẤN LUẬT VÀ KẾ TOÁN

Điện thoại: 02363.623468 Fax: 02363.623479 DĐ: 0905.909639
E-mail: sundaycorp.vn@gmail.com
Website: www.danangbusiness.com – www.facebook.com/sundaycorp.vn