Lập báo cáo tài chính cuối năm là công việc cần làm tại mỗi doanh nghiệp vào mỗi dịp cuối năm tài chính. Báo cáo tài chính nhằm ghi nhận và phản ánh lại toàn bộ quá trình hoạt động, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm vừa qua.

Việc lập BCTC có rất nhiều vấn đề khó khăn, đòi hỏi người lập phải là kế toán có nhiều kinh nghiệm. Nếu kế toán không có nhiều kinh nghiệm sẽ rất dễ lập sai dẫn đến bị nộp lại BCTC hay bị phạt do sai sót.

Trong bài viết này, Sunday Corp sẽ cung cấp thêm những lưu ý cần thiết để gỡ rối vướng mắc cho kế toán khi lập BCTC.

Một số lưu ý kế toán cần biết khi lập BCTC:

  1. Các khoản chi phí của năm 2020 mà được thanh toán vào đầu năm 2021. Phải ghi nhận vào chi phí năm 2020.
  2. Thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm.
  3. Thực hiện việc đối chiếu công nợ cuối năm.
  4. Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt cuối năm.
  5. Thực hiện đối chiếu nợ thuế với cơ quan thuế, nợ BHXH với cơ quan BHXH.
  6. Lương tháng 12/2020 được chi vào tháng 01 năm 2021. Thu nhập này là thu nhập chịu thuế TNCN năm 2021 của người lao động
  7. Tiền lương năm 2020 thanh toán chậm nhất 31/03/2021.
  8. Thực hiện việc trích trước chi phí. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản đầu tư, công nợ khó đòi.
  9. Thực hiện việc phân bổ thuế GTGT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế theo tỷ lệ doanh thu cả năm.

Liên hệ chúng tôi nếu cần tư vấn thêm:

SUNDAY CORP 

Điện thoại: 02363.623468               Fax: 02363.623479            DĐ: 0905.909639

E-mail: sundaycorp.vn@gmail.com

Website: www.danangbusiness.com 

Facebook: www.facebook.com/sundaycorp.vn