Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chính thức có hiệu lực

Hôm nay (3/8), Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sẽ chính thức có hiệu lực.

Trước đó vào ngày 19/6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14. Chính thức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020. Với 442/446 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết đồng ý, Quốc hội quyết giảm 30% TNDN cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng. Nghị quyết này áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Giảm thuế 30% TNDN - Sunday Corp
Giảm thuế 30% TNDN – Sunday Corp

Các đối tượng được giảm thuế theo Nghị quyết

Đối tượng được giảm thuế trong Nghị quyết gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập.

Theo quy định, việc giảm 30% thuế TNDN áp dụng đối với toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện giảm thuế quy định trong Nghị quyết. Không loại trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN. Chẳng hạn như: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn. Thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản. Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,…

Tin vui cho các doanh nghiệp trên cả nước

Việc giảm thuế TNDN chỉ áp dụng cho thu nhập phát sinh trong năm 2020 của các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng. Đây được xem là đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động tiêu cực của nền kinh tế cần được hỗ trợ theo đúng quy định của Nghị quyết.

Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020. Nghĩa là kỳ tính thuế năm 2020 không đủ 12 tháng. Nên quy định phân bổ doanh thu theo thời gian thực tế doanh nghiệp hoạt động trong năm 2020.

Dự kiến, với việc giảm thuế nêu trên, số thu ngân sách năm nay sẽ giảm khoảng 23.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giảm 30% số thuế TNDN sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

Tổng hợp nguồn tin theo VTV. 

———————————-

SUNDAY CORP – Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 7 | Toà nhà Bộ Kế Hoạch Đầu Tư khu vực miền Trung – 103 Lê Sát, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 623468
Fax: 02363 623479
Hotline: 0905 909 639
Email: linh@sundaycorp.vn
Website: https://danangbusiness.com/