Với tình hình dịch bệnh Covid – 19 như hiện nay, nền kinh tế gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang lâm vào tình trạng thua lỗ. Dẫn đến nhiều chủ doanh nghiệp mong muốn được giải thể công ty. Để đảm bảo tối đa các quyền và lợi ích của chính mình. Tuy nhiên để giải thể được hay không lại chẳng đơn giản như bạn vẫn nghĩ. Trong bài viết này, Sunday Corpdịch vụ giải thể doanh nghiệp sẽ đem đến cho bạn những thông tin bổ ích về các trường hợp và điều kiện giải thể công ty tại Đà Nẵng.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Đà Nẵng
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Đà Nẵng

Các trường hợp doanh nghiệp được giải thể

Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp giải thể trong các trường hợp sau:

 • Khi đã quá thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ nhưng các chủ doanh nghiệp không có ý định gia hạn thêm.
 • Giải thể theo quyết định của các đồng chủ sở hữu: Đối với doanh nghiệp tư nhân là theo quyết định của chủ doanh nghiệp. Quyết định của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Đối với công ty TNHH là Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty. Còn công ty cổ phần là Đại hội đồng cổ đông.
 • Không có đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 06 tháng liên tục & không thay đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều kiện để doanh nghiệp được giải thể

Doanh nghiệp có thể giải thể khi đáp ứng được toàn bộ các điều kiện sau:

 • Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài sản. Thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản nợ như: lương của người lao động, nợ bảo hiểm, nợ thuế & các khoản nợ đối với các đối tác làm ăn (nếu có).
 • Doanh nghiệp không đang tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án nhân dân hoặc tổ chức Trọng tài thương mại.

Trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán (mất khả năng thanh toán). Thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản 2014.

Xem thêm >>> Tư vấn dịch vụ giải thể doanh nghiệp uy tín tại Đà Nẵng

Về trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên có liên quan

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về việc đảm bảo quyền và lợi ích của các bên có liên quan đến việc giải thể của doanh nghiệp như sau:

1. Về trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp đối với việc giải thể doanh nghiệp

Khoản 2, Khoản 3 Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định về trách nhiệm cá nhân đối với tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo. Những người nêu trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán. Số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết. Và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm. Kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Về các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Điều 205 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản.
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ.
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp.
 • Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp.
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản.
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực.
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Việc quy định các hành vi bị cấm nêu trên là nhằm ngăn chặn phát sinh thêm quyền và nghĩa vụ. Dẫn đến làm giảm khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Đồng thời, hạn chế việc doanh nghiệp tẩu tán tài sản. Trốn tránh các nghĩa vụ với các đối tác trong quá trình hoạt động. Gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.

Tư vấn dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng
Tư vấn dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, thì hãy liên hệ ngay Sunday Corp – dịch vụ giải thể doanh nghiệp để được tư vấn chuyên sâu và chính xác hơn.