Khởi động năm mới, công ty bạn đang có ý định: Hoàn thiện sổ sách

Kiểm tra lại toàn bộ chứng từ kế toán cũ

Xem xét lại toàn bộ báo cáo thuế, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính

Tư vấn xử lý các vấn đề sai sót, tồn đọng qua các năm

Hoàn thiện sổ sách theo chứng từ thực tế.

Sunday Corp với đội ngũ có kinh nghiệm dày dặn về quyết toán thuế cũng như trong các lĩnh vực thương mại, các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi sẽ giúp các bạn trong việc rà soát lại hóa đơn, chứng từ và sổ sách trước khi Cơ quan thuế thanh tra. 

Dịch vụ hoàn thiên sổ sách mới nhất

1 .Nội dung dịch vụ rà soát và hoàn thiện sổ sách kế toán

+ Kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp;

+ Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;

+ Kiểm tra cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh;

+ Kiểm tra các khoản chi phí hợp lý và không hợp lý;

+ Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý;

+ Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

+ Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

+ Kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính năm;

+ Điều chỉnh, bổ sung các sai sót chưa phù hợp với quy định của chính sách thuế và kế toán;

+Tư vấn, xử lý các chi phí chưa hợp lý;

+ Nhập lại số liệu kế toán của năm, phân bổ chi phí, hạch toán theo đúng chuẩn mực;

+ Thiết lập lại số sách kế toán,báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế và kế toán;

+ Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;

Chúng tôi sẽ đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm .Giữ vai trò là nhân viên kế toán của doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện

2.Lợi ích của doanh nghiệp đạt được khi sử dụng dịch vụ của Sunday Corp:

Dựa vào kết quả rà soát về sổ sách chứng từ kế toán, chúng tôi sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp loại bỏ các chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đồng thời bổ sung và đưa ra phương án giải quyết để DN không phải chịu rủi ro về thuế khi Cơ quan thuế tiến hành thanh kiểm tra tại DN. Hoàn thiện chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và lập bổ sung hồ sơ quyết toán thuế cũng như điều chỉnh Báo cáo thuế; Báo cáo quyết toán các năm và Báo cáo tài chính năm cho đúng với quy định của Luật thuế hiện hành để nộp lại trước khi Cơ quan thuế vào kiểm tra . Đáp ứng yêu cầu của Quý doanh nghiệp là tối ưu hóa số thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật.  Doanh nghiệp được Vinatax đứng ra bảo vệ lợi ích trước Cơ quan thuế và có trách nhiệm giải trình trực tiếp khi quyết toán thuế thực tế.

SUNDAY CORP – TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Tầng 7 | Toà nhà Bộ Kế Hoạch Đầu Tư khu vực miền Trung – 103 Lê Sát, Q. Hải Châu Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.623468 DĐ: 0905.909639

E-mail: sundaycorp.vn@gmail.com

Website: www.danangbusiness.com

Fanpage: www.facebook.com/sundaycorp.vn