Bạn muốn thành lập câu lạc bộ Poker Đà Nẵng nhằm mục đích kinh doanh loại hình này? Bạn không biết cần các điều kiện gì để có thể thành lập và tuân thủ các quy định gì để duy trí câu lạc bộ? Bài viết này, Sunday Corp sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về vấn đề này.

Điều kiện để thành lập câu lạc bộ Poker Đà Nẵng

Điều 5 Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định :

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ.

3. Có trụ sở hoạt động.

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

Quy định về phạm vi hoạt động

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân. Tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể”.

Điều

Thành lập câu lạc bộ poker tại Đà Nẵng

Xem thêm >>> DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ POKER TẠI ĐÀ NẴNG

Điều 6, Nghị định này cũng quy định về ban vận động thành lập hội:

Muốn thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận”.

Ngoài ra người đứng đầu câu lạc bộ phải có đảm bảo các điều kiện sau:

1.Số nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức danh là người đứng đầu hội. Độ tuổi, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu, lựa chọn để bầu người đứng đầu hội do điều lệ hội hoặc ban lãnh đạo hội quy định phù hợp quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp. Nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Hồ sơ thành lập câu lạc bộ Poker tại Đà Nẵng cần những gì?

– Đơn đề nghị thành lập hội Hiệp hội, Câu lạc bộ

– Dự thảo Điều lệ (đính kèm file);

– Điều lệ Trung ương hội (nếu có);

– Dự thảo phương hướng hoạt động;

– Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội, Câu lạc bộ

– Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội. Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

– Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của hội

– Danh sách có chữ ký những hội viên đăng ký tham gia thành lập Hiệp hội, Câu lạc bộ

– Dự thảo Quyết định thành lập.

Nếu có vướng mắc và khó khăn trong thủ tục thành lập câu lạc bộ poker tại Đà Nẵng, hãy gọi đến số hotline: +84 905 909 639 để được tư vấn miễn phí.

———————————-

SUNDAY CORP – Dịch vụ thành lập công ty Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 7 | Toà nhà Bộ Kế Hoạch Đầu Tư khu vực miền Trung – 103 Lê Sát, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 623468
Fax: 02363 623479
Hotline: 0905 909 639
Email: linh@sundaycorp.vn
Website: https://danangbusiness.com/