Chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm, doanh nghiệp bạn đã làm báo cáo tài chính đến đâu rồi? Dưới đây là danh sách các khoản thuế các doanh nghiệp cần rà soát khi làm báo cáo tài chính cuối năm do Sunday Corp tổng hợp lại.

báo cáo tài chính cuối năm

Một số lưu ý kế toán cần biết khi lập BCTC

 • Các khoản chi phí của năm 2022 mà được thanh toán vào đầu năm 2023 => phải ghi nhận vào chi phí năm 2022.

Theo nguyên tắc và quy định của Luật thuế TNDN thì chi phí phát sinh năm nào. Ghi nhận vào thu nhập tính thuế năm đó. Các khoản chi phí như tiền lương, điện thoại, internet… phát sinh của tháng 12/2022 thì phải ghi nhận vào chi phí của tháng 12/2022. Tuy rằng sang tháng 01/2023 mới thanh toán.

 • Thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm

Tài sản bao gồm NVL, HH, CCDC… phải được thực hiện kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tại thời điểm 31/12/2022. Chênh lệch phải được xử lý và ghi nhận vào BCTC năm 2022.

 • Thực hiện việc đối chiếu công nợ cuối năm

Công nợ bao gồm các khoản phải thu (131) phải trả (331), các khoản vay (341) và các khoản tạm ứng (141), phải thu (138) phải trả khác (3388)… phải được lập biên bản đối chiếu cho từng đối tượng. Đồng thời xác nhận, ký trên Biên bản đối chiếu công nợ. Việc này vừa đảm bảo tính chắc chắn của các khoản công nợ. Và vừa tránh được việc bỏ sót các khoản chi phí/ doanh thu trong năm.

 • Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt cuối năm

Phải có Biên bản kiểm kê quỹ tại ngày 31/12/2022, sao kê số phát sinh cả năm và số dư cuối của TKNH.

 • Thực hiện đối chiếu nợ thuế với cơ quan thuế, nợ BHXH với cơ quan BHXH

Kế toán cần liên hệ các cơ quan chức năng này để xác nhận tính chắc chắn của các khoản phải trả phải nộp về thuế và BHXH.

 • Lương tháng 12/2022 được chi vào tháng 01 năm 2023

Thu nhập này là thu nhập chịu thuế TNCN năm 2022 của người lao động (KHÔNG được phép ghi nhận vào tờ khai QT thuế TNCN 2022).

Theo luật thuế TNCN, thời điểm tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công là THỜI ĐIỂM CHI TRẢ. Cho nên lương tháng 12/2022 của NLĐ mà được chi trả vào tháng 01/2023. Thì thuế TNCN được khai vào tháng 01/2023 và thể hiện trên quyết toán thuế TNCN 2023.

 • Tiền lương năm 2022 thanh toán chậm nhất 31/03/2023

Các khoản nợ lương 2022 quá 90 ngày (đến 31/03/2023 vẫn chưa thanh toán) theo quy định luật thuế TNDN thì không được ghi nhận vào chi phí được trừ của năm 2022.

 • Thực hiện việc trích trước chi phí, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản đầu tư, công nợ khó đòi

Kế toán các DN nhỏ và vừa thường ít phát sinh các khoản trích trước và trích lập. Nhưng khi có phát sinh thì phải cực kỳ lưu ý nhé.

 • Thực hiện việc phân bổ thuế GTGT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế theo tỷ lệ doanh thu cả năm.

Sunday Corp – Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm chất lượng

báo cáo tài chính cuối năm

 • Kiểm tra, rà soát, đối chiếu tờ khai thuế hàng tháng với chứng từ gốc. Hoàn thiện chứng từ cần thiết: Phiếu thu – chi, phiếu nhập – xuất…
 • Tổ chức sắp xếp hoàn thiện và phân loại chứng từ trước khi lên các sổ sách.
 • Cân đối lãi lỗ, tư vấn các vấn rủi ro cho doanh nghiệp. Chốt số liệu, làm BCTC hoàn chỉnh. In sổ sách, chứng từ bàn giao đầy đủ cho doanh nghiệp.
 • Đội ngũ nhân viên với hơn 8 năm kinh nhiệm trong nghề sẵn sàng Hỗ trợ – Tư vấn – Giải Đáp 24/7

>>> BÁO GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM MỚI NHẤT

Tại sao nên lựa chọn Sunday Corp?

Với hơn 10 năm cung cấp dịch vụ cho hơn ngàn DN lớn nhỏ tại Đà Nẵng. Sunday cam kết mang đến cho bạn dịch vụ tốt nhất với:

 • Đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm
 • Phí dịch vụ trọn gói không phát sinh
 • Đảm bảo chính xác, đúng tiến độ, đúng quy chuẩn
 • Bảo mật thông tin vô thời hạn
 • Chịu trách nhiệm về hạch toán kế toán trên BCTC đã lập
 • Kết xuất và in sổ sách kế toán sau khi hoàn thành BCTC

SUNDAY CORP
Điện thoại: 0236.3623468 – Fax: 0236.3623479 – Di động: 0905.909639
Website: www.danangbusiness.com – www.sundaycorp.vn – www.sundaytax.com – www.danangaccounting.com – www.ngaymattroi.com – www.bcorner.vn
Email: sundaycorp.vn@gmail.com