Trong quá trình kinh doanh có rất nhiều hoạt động kinh tế phát sinh. Chứng từ kế toán lập nên để có thể phản ánh, xác nhận nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh và đã hoàn thành làm căn cứ pháp lý. Sunday CorpCông ty kế toán Đà Nẵng xin phép chia sẻ một số thông tin về các nguyên tắc lập chứng từ kế toán.

Theo Luật Kế toán 2015, Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Có 2 nguyên tắc về lập và kí chứng từ kế toán mà các kế toán viên nên nắm rõ:

 1. Nguyên tắc lập chứng từ kế toán:

Theo điều 18 Luật Kế toán số: 88/25/QH13:

 • Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 •  Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán. Nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung quy định.
 •  Nội dung nghiệp vụ trên chứng từ kế toán không được viết tắt, tẩy xóa, sửa chữa. Khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.
 •  Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ thì nội dung các liên phải giống nhau.
 •  Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung trên đó.
 •  Chứng từ kế toán được lập dưới dạng điện tử phải tuân theo quy định về chứng từ điện tử. Được in ra giấy và lưu trữ theo quy định. Trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn. Bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

 1. Nguyên tắc ký chứng từ kế toán:

 • Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 •  Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.
 •  Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên
 •  Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy.

Xem thêm: Dịch vụ Báo cáo thuế Đà Nẵng

Xem thêm: Dịch vụ kế toán Đà Nẵng

Chứng từ kế toán tưởng chừng đơn giản nhưng lại là một loại tài liệu vô cùng quan trọng. Giúp công ty quản lý số liệu một cách minh bạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm được. Các kế toán viên của chúng tôi với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn sẽ giúp các quý công ty giải quyết vấn đề trên. Tìm hiểu ngay dịch vụ kế toán tại Sunday Corp.

———————————-

SUNDAY CORP – Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 7 | Toà nhà Bộ Kế Hoạch Đầu Tư khu vực miền Trung – 103 Lê Sát, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 623468
Fax: 02363 623479
Hotline: 0905 909 639
Email: linh@sundaycorp.vn
Website: https://danangbusiness.com/