Sáng 13/6, với 91,32% đại biểu Quốc hội (QH) tán thành, QH đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

5 trường hợp được xóa tiền nợ thuế, tiền phạt, chậm nộp

Trước khi biểu quyết thông qua toàn văn dự án luật, QH đã biểu quyết 2 điều trong dự án luật, trong đó có trường hợp được xóa nợ thuế (Điều 85).

Theo đó, QH đã nhất trí đối với 5 trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, đó là:

1. Trường hợp thứ nhất: doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

2. Trường hợp thứ hai: cá nhân đã chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

3. Trường hợp thứ ba: các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại 2 trường hợp nêu trên, mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm g khoản 1 Điều 125 của luật này và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi. Người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quy định tại khoản này trước khi quay lại sản xuất kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh mới thì phải hoàn trả cho Nhà nước khoản nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đã được xoá.

4. Trường hợp thứ tư: tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 8 Điều 59 của luật này và đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 của luật này mà vẫn còn thiệt hại, không có khả năng phục hồi được sản xuất kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

5. Trường hợp thứ 5 được xóa nợ thuế là: Chính phủ quy định việc phối hợp giữa cơ quan quản lý thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, chính quyền địa phương bảo đảm các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa phải được hoàn trả vào ngân sách nhà nước theo quy định tại trường hợp thứ 3 được xóa nợ, trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Khi người nộp thuế kiến nghị, cơ quan kiểm toán phối hợp với cơ quan thuế xử lý

Về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan Kiểm toán Nhà nước (Điều 21) và nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan Thanh tra Nhà nước (Điều 22), trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của QH Nguyễn Đức Hải cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu QH, để bảo đảm trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế theo quy định của các luật chuyên ngành, Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung quy định cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước.

“Để đảm bảo khách quan, minh bạch, bổ sung quy định khi người nộp thuế chưa đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế và cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp; Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật” – ông Nguyễn Đức Hải nói.

UBTVQH cho rằng, việc quy định như dự thảo luật đã khẳng định cơ quan quản lý thuế là đối tượng kiểm toán, thanh tra và phải có trách nhiệm thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Nhà nước (theo quy trình quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế phải đôn đốc, thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước có liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế).

Đồng thời, quy định nội dung này trong dự thảo luật chỉ tập trung xử lý với trường hợp người nộp thuế khi không đồng ý với số thuế phải nộp khi cơ quan quản lý thuế tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước, không xử lý các hành vi khác tại các luật chuyên ngành và cơ bản giải quyết được ngay các vướng mắc trong thực tiễn hiện nay, không phải sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, để bảo đảm quyền khởi kiện của người nộp thuế (bên thứ ba), UBTVQH sẽ yêu cầu Chính phủ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, bổ sung các quy định để bảo đảm quyền khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế (bên thứ ba) đối với kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước khi tiến hành sửa đổi hệ thống pháp luật có liên quan.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

SUNDAY CORP – Dịch vụ thành lập công ty Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 7 | Toà nhà Bộ Kế Hoạch Đầu Tư khu vực miền Trung – 103 Lê Sát, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 623468
Fax: 02363 623479
Hotline: 0905 909 639
Email: linh@sundaycorp.vn
Website: https://danangbusiness.com/