Chắc hẳn các DN cũng đang thắc mắc liệu rằng có nguyên tắc nào trong việc đăng kí bảo hộ kinh doanh. Hiện nay, trên thế giới về cơ bản sử dụng hai nguyên tắc nộp đơn khi đăng ký nhãn hiệu. Đó là ưu tiên đơn nộp đầu tiên (first to file) và nguyên tắc sử dụng đầu tiên (first to use). Nó được gọi tắt là quyền ưu tiên. Trong bài post này, hãy cùng Sunday Corp tìm hiểu về quyền ưu tiên trong đăng kí bảo hộ kinh doanh

Sunday Corp- dịch vụ đăng kí bảo hộ thương hiệu uy tín
Sunday Corp- dịch vụ đăng kí bảo hộ thương hiệu uy tín

Quyền ưu tiên là gì ?

Pháp luật Việt Nam áp dụng ưu tiên nộp đơn đầu tiên trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Nếu có nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp các đơn đăng ký nhãn hiệu trùng/tương tự với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ thì đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên sẽ được chấp nhận bảo hộ.

Quy định của pháp luật về quyền ưu tiên

Nếu có nhiều đơn cùng nộp cho một đối tượng có cùng ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên. Chỉ chấp nhận bảo hộ cho một đơn duy nhất theo thỏa thuận các các chủ đơn này. Nếu các chủ đơn không thỏa thuận được thì đối tượng đó sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Xem thêm: https://sundaycorp.vn/tai-sao-doanh-nghiep-can-phai-dang-ky-bao-ho-nhan-hieu/

Những yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên

 • Người nộp đơn là công dân Việt Nam
 • Công dân của nước là thành viên của Công ước Paris
 • Công dân cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của Công ước.
 • Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước thành viên của Công ước. Đơn đó có phần yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu.
 • Đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên
 • Thời hạn ưu tiên được tính kể từ ngày nộp đơn đầu tiên. Ngày nộp đơn đầu tiên không tính trong thời hạn ưu tiên.
 • Trong đơn đăng ký người nộp đơn nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Phải nộp bản sao đơn đầu tiên  có xác nhận của Cơ quan nhận đơn đầu tiên trong trường hợp nộp tại nước ngoài.
 • Nộp đủ lệ phí yêu cầu
Sunday Corp- dịch vụ bảo hộ thương hiệu tốt nhất tại Đà Nẵng
Sunday Corp- dịch vụ bảo hộ thương hiệu tốt nhất tại Đà Nẵng

Dịch vụ đăng kí bảo hộ thương hiệu của Sunday Corp

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ cho khách hàng;
 • Đại diện lên cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ cho khách hàng;.
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục sở hữu trí tuệ; thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Đại diện nhận giấy chứng nhận Nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng;
 • Theo dõi xâm phạm Nhãn hiệu, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.
 • Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp Nhãn hiệu với các chủ đơn khác.

SUNDAY CORP 

Điện thoại: 02363.623468               Fax: 02363.623479            DĐ: 0905.909639

E-mail: sundaycorp.vn@gmail.com

Website: www.danangbusiness.com / Website:http://sundaycorp.vn

Facebook: www.facebook.com/sundaycorp.vn