Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty, Sở Kế hoạch – Đầu tư sẽ cấp giấy phép kinh doanh, mã số thuế. Doanh nghiệp phải tiến hành hồ sơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế và nộp các khoản thuế trong quy định. Với nhiều doanh nghiệp, đây cũng là một trong những vấn đề vô cùng rắc rối.

Sunday Corp gợi ý những loại thuế mà các công ty/ doanh nghiệp cần phải đóng sau khi thành lập doanh nghiệp.

Thành lập công ty cần đóng những loại thuế nào?
Sunday Corp – Đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty hàng đầu Dà Nẵng.

Thuế môn bài 

Sau khi thành lập, công ty phải nộp thuế môn bài cho nhà nước. Mức thuế sẽ căn cứ theo số vốn điều lệ của công ty:

Trên 10 tỷ: 3.000.000 VNĐ

Dưới 10 tỷ: 2.000.000 VNĐ

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,…: 1.000.000 VNĐ

Doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm thì phải đóng 100% thuế môn bài.

Doanh nghiệp thành lập 6 thàng cuối năm thì đóng 50% thuế môn bài.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng phụ thuộc vào ngành nghề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có thể là: 0%; 5%; 10%

Thuế thu nhập doanh nghiệp khi thành lập công ty 

Doanh nghiệp đi vào hoạt động có lợi nhuận có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước.

Thuế suất của doanh nghiệp phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh, dao động từ 20 – 25% doanh thu. Tuy nhiên một số ngành như giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường là 10%.

Thuế thu nhập cá nhân khi thành lập công ty 

Doanh nghiệp khi thuê lao động và chi trả thu nhập cho người lao động, có thực hiện khấu trừ thuế phải có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

Thu nhập chịu thuế của cá nhân lao động trong doanh nghiệp gồm:

Tiền lương, tiền công.

Trợ cấp, phụ cấp.

Thuế xuất nhập khẩu khi thành lập công ty 

Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, được tính dựa trên các phương pháp:

Tính thuế theo tỷ lệ % dựa trên giá tính thuế và thuế suất của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.

Tính thuế theo phương pháp tuyệt đối và phương pháp hỗn hợp. Tiền thuế được xác định dựa vào lượng hàng hóa thực tế xuất/ nhập khẩu. Mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.

Thành lập công ty cần đóng những loại thuế nào?
Sunday Corp sẽ hoàn thành các khoản thuế doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Đà Nẵng.

Thuế tài nguyên khi thành lập công ty 

Chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế tài nguyên năm 2009.

Căn cứ tính thuế dựa trên sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất.

Thuế tiêu thụ đặc biệt khi thành lập công ty 

Loại thuế này chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ. Được quy định tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008, sửa đổi bổ sung 2014

Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt dựa trên giá tính thuế và thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.

Liên hệ với Sunday Corp nếu bạn đang gặp rắc rối về các thủ tục đóng thuế cho doanh nghiệp.

SUNDAY CORP – TƯ VẤN LUẬT VÀ KẾ TOÁN

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà 103 Lê Sát, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.623468 Fax: 02363.623479 : 0905.909639

E-mail: sundaycorp.vn@gmail.com

Websitewww.danangbusiness.com  – www.facebook.com/sundaycorp.vn