Đà Nẵng một thành phố trẻ đang ngày càng phát triển. Chính vì thế, nơi đây thu hút nhiều nhà đầu tư thành lập công ty. Nhưng bạn không biết thành lập công ty tại Đà Nẵng thì nên chọn loại hình nào. Đừng lo lắng, trong bài viết dưới đây Sunday Corp sẽ giúp bạn giải đáp tất cả. Nào cùng Sunday Corp tìm hiểu thông tin này nhé!

Theo Luật quy định có: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Cổ Phần, Hợp Danh. Nội dung của luật cũng quy định rõ tính chất, đặc điểm, quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu. Sau đây là những phân tích những ưu điểm, nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp.

1/ Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hoạt động.

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng
Dịch vụ thành lập công ty – doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

* Ưu điểm:

• Doanh nghiệp chủ động trong mọi quyết định liên quan đến hoạt động của công ty.

• Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ Doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cao cho đối tác. Điều này giúp công ty ít chịu sự ràng buộc của pháp luật như các loại hình công ty khác.

* Nhược điểm:

• Không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của doanh nghiệp khá cao.

2/ Công ty TNHH 1 Thành Viên

Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi số vốn điều lệ.

* Ưu điểm:

• Thành viên công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động trong phạm vi số vốn góp. Điều đó giúp hạn chế rủi ro cho người góp vốn.

• Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ giúp dễ dàng ra quyết định trong mọi vấn đề.

*Nhược điểm:

• Công ty này không được giảm vốn điều lệ.

>>> Xem thêm: Quy trình thành lập công ty tại Đà Nẵng mới nhất 2020 

3/ Công ty TNHH 2 Thành Viên

Công ty TNHH 2 thành viên được thành lập bởi tổ chức hoặc cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá 15 người. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi vốn góp.

* Ưu điểm:

• Thành viên chỉ có trách nhiệm về những hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp. Vì thế ít gây rủi ro cho người góp vốn.

• Số lượng thành viên công ty TNHH không nhiều thường là người quen biết, tin cậy. Do đó việc quản lý, điều hành công ty rất dễ dàng.

• Chế độ chuyển nhượng vốn chặt chẽ nên nhà đầu tư hoàn toàn an tâm.

* Nhược điểm:

• Do chế độ TNHH nên uy tín của công ty trước đối tác bị ảnh hưởng.

• Công ty chịu sự giám sát chặt chẽ của pháp luật.

• Việc huy động vốn của công ty bị hạn chế do không được quyền phát hành cổ phiếu.

4/ Công ty Cổ Phần

Công ty cổ phần có vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng tối thiểu là 3 người.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng
Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng

* Ưu điểm:

• Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong vốn góp. Vì thế mức độ rủi do của các cổ đông thấp.

• Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng mọi lĩch vực, ngành nghề.

• Cơ cấu vốn của công ty cổ phần linh hoạt tạo điều kiện cho nhiều người góp vốn.

• Khả năng huy động vốn rất cao bởi được phát hành cổ phiếu ra công chúng.

• Chuyển nhượng vốn trong công ty khá dễ dàng.

* Nhược điểm:

• Việc thành lập và quản lý công ty này rất phức tạp bởi các quy định của pháp luật. Đặc biệt là vấn đề tài chính và kế toán.

5/ Công ty Hợp Danh

Công ty hợp danh phải có ít nhất 2 thành viên cùng sở hữu chung công ty. Ngoài ra còn có các thành viên góp vốn khác. Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu toàn bộ trách nhiệm về nghĩa vụ.

Dịch vụ thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng
Dịch vụ thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng

* Ưu điểm:

• Công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy cho đối tác kinh doanh.

• Việc điều hành quản lý công ty đơn giản.

• Thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi số vốn đã góp.

* Nhược điểm:

• Mức độ rủi ro của các thành viên rất cao.

• Loại hình công ty hợp danh trên thực tế vẫn chưa phổ biến.

Hy vọng bạn sẽ chọn được loại hình thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng phù hợp nhất. Chúc bạn thành công!