Kinh tế toàn cầu hiện nay đang trong giai đoạn hội nhập. Thương hiệu là tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Việc đăng ký bảo hộ độc quyền về sở hữu trí tuệ là một yêu cầu rất cần thiết. Nó bảo vệ tài sản của doanh nghiệp cũng như giá trị của thương hiệu. Hầu hết, các DN luôn thắc mắc liệu rằng thời hạn bảo hộ thương hiệu và thương nổi tiếng có giống nhau không. Trong bài post này, hãy cùng Sunday Corp tìm hiểu về vấn đề này

dịch vụ bảo hộ thương hiệu Sunday Corp
Dịch vụ bảo hộ thương hiệu Sunday Corp

Thương hiệu nổi tiếng là gì ?

Theo điểm b khoản 2 điều 8 của nghị định số 06/2001/NĐ-CP . Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu hàng hoá được sử dụng liên tục cho sản phẩm, dịch vụ có uy tín khiến cho nhãn hiệu được biết đến một cách rộng rãi

Tiêu chí xác định thương hiệu nổi tiếng

Được quy định tại điều 75, Luật Sở hữu trí tuệ:

 1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
 2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
 3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
 4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
 5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
 7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
 8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu

Thời hạn bảo hộ thương hiệu nổi tiếng

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Về bảo hộ thương hiệu: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn. Nó có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm…Theo đó, thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu là 10 năm.  Có thể gia hạn nhiều lần và mỗi lần là 10 năm. 

Về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng:

Nhãn hiệu nổi tiếng sẽ được tự động bảo hộ mà không cần phải làm thủ tục đăng ký.

Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng chỉ cần chứng minh quyền sở hữu của mình đối với nhãn hiệu. Ngoài ra, chủ sở hữu phải chứng minh nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện để được coi là nổi tiếng.

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định nào về thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu không đáp ứng được các tiêu chí nêu trên thì sẽ không còn được coi là nhãn hiệu nổi tiếng. Theo đó, chúng ta có thể hiểu, thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng là không xác định thời hạn. Chỉ khi nó không còn là nhãn hiệu nổi tiếng nữa thì nó sẽ không được bảo hộ như một nhãn hiệu nổi tiếng nữa.

Dịch vụ bảo hộ thương hiệu Sunday Corp 

Đến với Sunday Corp, các DN sẽ được:

 • Tư vấn phân loại nhóm (lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu ) theo bảng phân nhóm quốc tế. Đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, phù hợp với lĩnh vực quý công ty đang kinh doanh.
 • Tiến hành các tra cứu liên quan đến nhãn hiệu đăng ký;
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ nhãn hiệu;
 • Tư vấn những yếu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ.
 • Tư vấn mô tả nhãn hiệu nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của logo (nhãn hiệu).
 • Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối của nhãn hiệu.

SUNDAY CORP 

Điện thoại: 02363.623468               Fax: 02363.623479            DĐ: 0905.909639

E-mail: sundaycorp.vn@gmail.com

Website: www.danangbusiness.com / Website:http://sundaycorp.vn

Facebook: www.facebook.com/sundaycorp.vn