Báo cáo tài chính – Cụm từ quen thuộc mỗi doanh nghiệp đều nhắc đến mỗi khi đến kỳ. Vào giữa hoặc cuối năm hoạt động, doanh nghiệp đều phải lập BCTC để đánh giá lại hiệu quả kinh doanh như thế nào.

Vậy ý nghĩa của báo cáo tài chính cũng như yêu cầu khi làm BCTC cần đạt được là gì? Cùng Sunday CorpCông ty kế toán Đà Nẵng đọc ngay bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé!

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

BCTC được biết đến là loại báo cáo tổng hợp vốn chủ sở hữu, tình hình tài sản và các khoản nợ phải trả. BCTC cũng giúp phân tích kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Hiểu theo một cách khác, BCTC chính là phương tiện chứng minh thực trạng tài chính và trình bày khả năng lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ đó để các nhà đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan chức năng hiểu rõ hơn và có quyết định đầu tư, điều tra… hay không.

Báo cáo tài chính - Sunday Corp
BCTC uy tín và chất lượng – Sunday Corp

Một số mốc thời gian nộp BCTC mà doanh nghiệp không nên bỏ qua:

 • Doanh nghiệp nhà nước được quy định như sau:
  Chậm nhất 20 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
  Chậm nhất 30 ngày đối với báo cáo năm – kể từ sau ngày kết thúc năm tài chính.
 • Các tổng công ty được quy định như sau:
  Chậm nhất 45 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
  Chậm nhất 90 ngày đối với báo cáo năm, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Các đơn vị kế toán trực thuộc được quy định như sau:
  Nộp BCTC quý, năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị cấp trên quy định.
 • Các DN tư nhân, các công ty hợp danh được quy định như sau:
  Chậm nhất là 30 ngày – kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Các DN khác còn lại được quy định như sau:
  Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Xem thêm >>> Dịch vụ Báo cáo tài chính hàng đầu Đà Nẵng Sunday Corp

Một bộ báo cáo tài chính bao gồm những gì?

1. Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, tại điều 100 có quy định về BCTC:

 • BCTC năm gồm:
  Bảng cân đối kế toán
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 • BCTC giữa niên độ bao gồm:
  Bảng cân đối kế toán giữa niên độ
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ
  Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

2. Theo quyết định 48/QĐ-BTC, tại phần thứ ba, mục I điểm 3 có quy định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ:

 • Báo cáo bắt buộc:
  Bảng cân đối kế toán
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  Bản thuyết minh báo cáo tài chính
  Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập
  Bản cân đối tài khoản
 • Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • BCTC quy định cho Hợp tác xã:
  Bảng cân đối tài khoản
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Xem thêm: Dịch vụ Báo cáo thuế Đà Nẵng

Xem thêm: Dịch vụ kế toán Đà Nẵng

Những điều cần lưu ý khi lập BCTC hoàn chỉnh

 • Kiểm tra biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.
 • Lấy tất cả sổ phụ của những ngân hàng công ty mở tài khoản về đối chiếu tiền gửi ngân hàng.
 • Kiểm tra đối chiếu để hoàn tiền tạm ứng mà chưa sài hết.
 • Làm biên bản đối chiếu các khoản phải thu, phải trả.
 • Kiểm tra hàng nhập và xuất đã đúng chưa, không để xuất hiện số lượng hàng tồn kho hiện có.
 • Kiểm tra việc phân bổ chi phí, tính khấu hao hay chưa, khấu hao nào hợp lý hay bất hợp lý.
 • Kiểm tra đã hoạch lương chưa? Đã trích các khoản theo lương chưa? Đã khớp với thông báo của cơ quan BHXH hay chưa?
 • Đối chiếu nghiệp vụ ghi nhận doanh thu và nghiệp vụ ghi nhận giá vốn để làm rõ giá vốn được trừ và giá vốn không được trừ, căn cứ để tính giá thành sản phẩm dịch vụ là gì? Có vượt định mức cho phép không?
 • Kiểm tra chi phí nào hợp lý, chi phí nào không hợp lý.
Thành lập công ty tại Đà Nẵng - Sunday Corp 2
Thành lập công ty tại Đà Nẵng – Sunday Corp 2

Sunday Corp – Đơn vị tư vấn BCTC, báo cáo thuế hàng đầu Đà Nẵng

Mục tiêu của Sunday Corp là hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán, tài chính, thuế nhanh chóng, minh bạch và chính xác. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian với các con số và hoàn thành đúng trách nhiệm với các cơ quan nhà nước.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, ngần ngại gì mà không liên lạc ngay với Sunday Corp

———————————-

SUNDAY CORP – Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 7 | Toà nhà Bộ Kế Hoạch Đầu Tư khu vực miền Trung – 103 Lê Sát, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 623468
Fax: 02363 623479
Hotline: 0905 909 639
Email: linh@sundaycorp.vn
Website: https://danangbusiness.com/