Sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập cần nhiều thủ tục kế toán về thuế. Vậy đó là các thủ tục gì, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những hồ sơ như thế nào? 

Sunday CorpDịch vụ thành lập công ty Đà Nẵng chia sẻ ngay dưới đây các thủ tục kế toán về thuế cần có của doanh nghiệp mới. 

cac-thu-tuc-ke-toan-ve-thue-cho-doanh-nghiep-moi-thanh-lap-8

Thủ tục kế toán về thuế

Kê khai thuế môn bài:

Công ty mới thành lập nhưng lại có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh ngay: Thời hạn là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh.

Công ty mới thành lập chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 30 tháng 6 hàng năm phải đóng thuế môn bài cả năm. Doanh nghiệp thành lập sau ngày 1 tháng 7 phải đóng thuế môn bài nữa năm.

Mức thuế môn bài dựa vào bậc thuế, bậc thuế căn cứ trên số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Các mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế bao gồm:

 •  Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: mức thuế phải nộp là 3.000.000đ
 •  Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng: mức thuế phải nộp là 2.000.000đ
 •  Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện: mức thuế phải nộp là 1.000.000đ.

Xem thêm: Dịch vụ Báo cáo thuế Đà Nẵng

Khai thuế GTGT trong thủ tục kế toán về thuế

Doanh nghiệp mới thành lập được mặc định kê khai thuế theo quý và phương pháp tính thuế trực tiếp.

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN):

 • Doanh nghiệp mới thành lập: Hàng quý sẽ tự tính tiền thuế tạm nộp hàng quý thuế suất là 22%.
 • Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng dưới 1,67 tỷ thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 20%.
 • Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau. (Cụ thể các ngày: 30/04, 30/7, 30/10, 30/01).

Thủ tục kế toán thuế

Kê khai thuế thu nhập cá nhân ( thuế TNCN ):

Doanh nghiệp mới thành lập sẽ phải kê khai thuế TNCN theo tháng theo 2 trường hợp sau:

 • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp trên 50.000.000đ thì kê khai theo tháng.
 • Nếu trong tháng phát sinh số thuế phải nộp dưới 50.000.000đ thì kê khai theo quý.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán Đà Nẵng

Đặt in hoặc mua hóa đơn:

Doanh nghiệp đã đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận cho phép sử dụng hóa đơn đặt in, cần làm những việc sau:

 • Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT. Thủ tục cần bản sao giấy ĐKKD, CMND giám đốc, Chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
 • Làm Thông báo phát hành hóa đơn: Doanh nghiệp cần làm Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm HTKK và gửi qua mạng đến cơ quan thuế. Sau đó đem mẫu hóa đơn và thông báo đã nộp gửi cơ quan thuế. 5 ngày sau doanh nghiệp sẽ được sử dụng hóa đơn GTGT.

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. Lưu ý đây hóa đơn bán hàng thông thường, không phải hóa đơn GTGT.

Lập tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp cần tiến hành lập tài khoản ngân hàng với tên doanh nghiệp.

Khai báo lao động và bảo hiểm xã hội trong thủ tục kế toán về thuế

Bổ sung hồ sơ thủ tục về khai báo lao động và bảo hiểm xã hội cho các nhân sự chính của công ty.

Lập bảng định mức nguyên vật liệu:

 • Nếu là doanh nghiệp sản xuất thì doanh nghiệp phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại DN.

Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Lập và nộp bản thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định kể từ ngày phát sinh tài sản cố định.

SUNDAY CORP

Địa chỉ: Tầng 7 | Toà nhà Bộ Kế Hoạch Đầu Tư khu vực miền Trung – 103 Lê Sát, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 623468
Fax: 02363 623479
Hotline: 0905 909 639
Email: linh@sundaycorp.vn
Website: https://danangbusiness.com/