Cuối năm 2021 và đầu năm 2022 là quãng thời gian cực kỳ bận rộn với kế toán doanh nghiệp. Để kế toán nắm bắt được công việc cần làm, tránh việc quá hạn và doanh nghiệp bị xử phạt. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê 17 nội dung công việc kế toán cần làm vào cuối năm tài chính và đầu năm sau.

công việc kế toán cần làm

Đối chiếu công nợ

Kế toán nên làm biên bản xác nhận công nợ với các nhà cung cấp, khách hàng lớn để đảm bảo số liệu ghi nhận là chính xác. Bởi lẽ, các khoản công nợ không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch dòng tiền, thanh khoản mà còn có rủi ro về thuế. Chẳng hạn, năm 2021 bạn ghi nhận thiếu một khoản phải trả khách hàng. Đến năm 2022 bạn mới tìm ra và hạch toán lại, điều này dẫn đến chi phí bị ghi nhận không đúng kỳ.

Do đó, khi đối chiếu công nợ, nếu xuất hiện sai lệch, kế toán cần kiểm tra kỹ lưỡng lại để tìm ra sai sót nếu có.

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định

Quy định về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi như sau:

 • Quá hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: 30%,
 • Quá hạn từ 1 năm tới dưới 2 năm: 50%;
 • Quá hạn từ 2 năm tới dưới 3 năm: 70%;
 • Quá hạn từ 3 năm trở lên, trích lập đủ 100%.

Hạch toán: Nợ TK 642/Có TK 229. Hồ sơ trích lập dự phòng các bạn tham khảo Thông tư 48 năm 2019

Kiểm kê tài sản & xử lý chênh lệch

 • Thực hiện các công tác kiểm kê tài sản và lập biên bản kiểm kê. Ngày trên biên bản kiểm kê phải là ngày cuối cùng của kỳ kế toán (31/12/2021).
 • Xử lý chênh lệch giữa kiểm kê và sổ sách là việc làm cần thiết để doanh nghiệp có cái nhìn thực tế về tình trạng tài sản thực tế.

Xác định hàng tồn kho hư hỏng, giảm giá trị

Việc xác định hàng tồn kho hư hỏng, giảm giá trị nhằm để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Bảng trích lập, xác định HTK giảm giá trị làm cơ sở trích lập phải chi tiết rõ Tài khoản, tên HTK, mã hàng. Thông thường đơn vị chi tiết ngay trên biên bản, báo cáo kiểm kê.

Hạch toán trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Nợ TK 632/Có TK 229.

Hồ sơ trích lập dự phòng HTK phải chặt chẽ theo Thông tư 48/2019/TT-BTC. Nếu ko đáp ứng yêu cầu của TT 48 thì rủi ro bị loại trừ chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho là cao.

Kế toán lưu ý xem số dư tiền mặt lớn không

Nếu số dư tiền mặt lớn mà có doanh nghiệp phát sinh lãi vay thì cơ quan Thuế sẽ đặt nghi vấn. Tại sao doanh nghiệp tồn nhiều tiền mặt mà vẫn đi vay. Khi đó, chi phí lãi vay này có thể bị loại khỏi chi phí hợp lý của DN.

Đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng

Công việc kế toán nên làm là gửi thư xác nhận hoặc đối chiếu qua sổ phụ ngân hàng để chắc chắn số dư tiền gửi ngân hàng là chính xác.

Trích trước các khoản chi phí phải trả

 • Với Các khoản chi phí đã phát sinh trong kỳ nhưng chưa đầy đủ chứng từ. Kế toán cần trích trước và ghi nhận vào chi phí tương ứng để đảm bảo việc ghi nhận chi phí là đúng kỳ.

Ví dụ 1: Chi phí điện nước của tháng 12/2021 nhưng đến tháng 1/2022 mới nhận được hóa đơn. Vào ngày 31/12/2021 kế toán cần dự tính trước chi phí điện nước này để ghi nhận trước. Bút toán Nợ TK 641, 642, 627…/Có TK 335

 • Một khoản chi phí phải trả khác phải trích là lãi vay dự trả.

Ví dụ 2: Doanh nghiệp có khoản vay ngân hàng kỳ hạn 6 tháng, thời gian bắt đầu vay là từ 1/10/2021. Tính ra khoản lãi cần thanh toán là 12 triệu đồng, lãi thanh toán sau khi đáo hạn nợ. Tuy nhiên, vào ngày 31/12/2021, kế toán cần tính trước phần lãi tương ứng phát sinh trong năm 2021 (3 tháng) là 6 triệu đồng để trích trước.

Bút toán: Nợ TK 635/Có TK 335. Sang năm có chứng từ thì hoàn lại Nợ 335/Có TK 112

Hạch toán lãi dự thu nếu có khoản tiền gửi tiết kiệm

Tương tự như ví dụ 2 ở trên, kế toán cũng cần dự tính trước phần lãi dự thu để đưa vào doanh thu tài chính tương ứng.

Bút toán nợ TK 1388/Có TK 515

Sang năm nhận lãi hạch toán lại : Nợ 112/Có 138 rồi hạch toán thêm phần lãi chưa hạch toán dự thu, nợ 112/Có 515.

Xem thêm >>> Dịch vụ kế toán thuế chỉ từ 400.000đ/ tháng 

Phân bổ khấu hao

Phân bổ TK 242 của tháng 12 (nếu bạn thống nhất phân bổ theo hằng tháng)

Đánh giá chênh lệch tỷ giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ như tiền, công nợ

Lưu ý ko đánh giá các khoản ứng trước như dư có TK 131, dư nợ TK 331 (trừ khi hợp đồng kinh tế bị hủy ngang). Sở dĩ TT 200 không quy định đánh giá các khoản số dư ứng trước là vì công nợ ứng trước không được hoàn trả bằng tiền mà là bằng hàng hóa và dịch vụ.

 • Nếu lỗ hạch toán: Nợ 413/Có 131, 331,111,112…
 • Nếu lãi hạch toán: Nơ 131,331,111,112/Có 413…

Sau khi hạch toán xong xuôi, số dư 413 còn bao nhiêu thì hạch toán kết chuyển sang 515 hoặc 635. Lưu ý: Lãi/ lỗ do đánh giá tiền và các khoản phải thu là không tính thuế nên khi quyết toán thuế TNDN cần tách rõ lãi /lỗ của khoản này ra khỏi lãi/lỗ của việc đánh giá số dư ngoại tệ phải trả.

Nộp tờ khai thuế tháng 12/2021 hoặc quý IV/2021

Kế toán đừng quên hạn nộp các tờ khai  thuế:

 • Nếu kê khai theo tháng: Hạn ngày 20/01 nếu khai tháng, ngày 30/01/2020
 • Nếu kê khai theo quý: Hạn ngày 30/01/2020Thuế GTGT, TNCN, Báo tình hình sử dụng hóa đơn v.v…

Việc xác định kê khai theo tháng hay quý và thời hạn kê khai vẫn đang áp dụng điều 15 theo thông tư 151/2014/TT-BTC. Tuy nhiên, kế toán lưu ý điều này bị bãi bỏ bởi thông tư 80/2021/TT-BTC kể từ 01/01/2022

Đầu năm 2022 nộp lệ phí môn bài

Thực hiện bút toán Kết chuyển kết quả kinh doanh

Sử dụng TK 911: Bút toán: Nợ 511,515,711/Có 911; Nợ 911/Có 632,635,641,642,811… Phần dư còn lại trên 911 kết chuyển vể TK 421: Nguyên tắc các tài khoản từ loại 5 trở đi thì không có số dư cuối kỳ.

Quyết toán thuế TNDN

Hạn 90 kể từ năm kết thúc năm tài chính, lưu ý đối với công ty có vốn FDI/ đại chúng/ niêm yết phải có Báo cáo kiểm toán. Hạch toán thuế: Nợ 821/Có 3334

Quyết toán thuế TNCN (hạn 90 ngày kể từ năm kết thúc năm tài chính)

Làm báo cáo tài chính cho năm 2021

Với DN áp dụng theo TT 200: Bảng CĐKT, KQKD, LCTT, Thuyết minh. Còn đối với DN áp dụng TT 133 cần thêm Bảng CĐ tài khoản khi nộp cho cơ quan thuế. còn LCTT thì khuyến khích nhưng không bắt buộc.

>>> Xem thêm: Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tại Đà Nẵng

Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng lao động

TT Ngày nộp Thủ tục Nơi nộp Căn cứ pháp lý
1 Trước ngày 03/01/2021 Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 12/2020 (nếu có) Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở làm việc Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
2 Trước ngày 10/01/2021 Báo cáo hằng năm an toàn vệ sinh lao động Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH
3 Trước ngày 10/01/2021 Báo cáo Y tế lao động Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT
4 Trước ngày 10/01/2021 Báo cáo tình hình tai nạn lao động Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Trên đây là các thông tin chi tiết về những công việc kế toán cần phải làm trong năm 2022. Nếu có thắc mắc về báo cáo thuế, kế toán thuế, báo cáo tài chính… Quý khách vui lòng truy cập các kênh sau của Sunday Corp để biết thêm thông tin chi tiết!