Thành lập công ty là bước đầu phát triển con đường kinh doanh. Tuy nhiên, còn khá nhiều start – up vẫn còn băn khoăn về hình thức thành lập doanh nghiệp/ công ty sao cho phù hợp. Việc xác định loại hình doanh nghiệp khi thành lập công ty sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển dài hạn của công ty.

Bài viết dưới đây Sunday Corp sẽ làm rõ những khúc mắc trên của khách hàng.

lựa chọn hình thức thành lập doanh nghiệp phù hợp
Sunday Corp cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty tốt nhất

Các loại hình thành lập doanh nghiệp tiêu biểu tại Việt Nam gồm có:

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Là loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập. Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Chủ sở hữu công ty sẽ có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên các công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu.

Lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá 50.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, công ty không được quyền phát hành cổ phiếu huy động vốn.  Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

Xem thêm: Báo giá dịch vụ thành lập công ty tại Sunday Corp.

Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Các cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Thành lập doanh nghiệp cổ phần cần tối thiểu là 3 cổ đông.

Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật . Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành. Bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Thành lập công ty tư nhân

Là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân chịu trách nhiệm với pháp luật về các hoạt động, tài sản của doanh nghiệp.

Mỗi một cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được thành lập hộ kinh doanh hoặc là thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành chứng khoán nào. Công ty cũng không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp. Không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.

Trên đây chưa bao gồm tất cả các loại hình doanh nghiệp. Nếu bạn đang thắc mắc về việc chọn lựa loại hình phù hợp cho công ty của mình, liên hệ ngay với Sunday Corp để được hỗ trợ nhanh nhất.

SUNDAY CORP 

Điện thoại: 02363.623468               Fax: 02363.623479            DĐ: 0905.909639

E-mail: sundaycorp.vn@gmail.com

Website: www.danangbusiness.com / Website:http://sundaycorp.vn

Facebook: www.facebook.com/sundaycorp.vn