Nhiều chủ doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm hiểu đăng kí hộ kinh doanh tại Đà Nẵng. Sunday Corp xin cung cấp thêm thông tin nhằm hỗ trợ khách hàng để hoạt động đăng kí diễn ra một cách thuận lợi.

Hộ Kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi. Đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Một hộ gia đình làm chủ chỉ được đăng kí hộ kinh doanh cá thể tại một địa điểm. Sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng kí thành lập doanh nghiệp theo quy định Nhà nước Việt Nam.

Chủ hộ kinh doanh có thể chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản được đứng tên mình về các khoản nợ kinh doanh. Nếu việc kinh doanh gặp thua lỗ, chủ hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng tài sản cá nhân để trang trải các khoản nợ trong quá trình kinh doanh.

Hồ sơ đăng kí thành lập kinh doanh tại Đà Nẵng:

 • Giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh cá thể. Mẫu giấy được cung cấp tại Cơ quan Đăng kí Kinh doanh.
 • Bản sao giấy Chứng minh Nhân dân của cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh.
 • Hợp đồng thuê địa điểm mở hộ kinh doanh
kinh doanh tại Đà Nẵng
Có Sunday Corp, đăng kí hộ kinh doanh tại Đà Nẵng sẽ vô cùng dễ dàng

Đăng kí thành lập hộ kinh doanh tại Đà Nẵng cần chuẩn bị gì?

 • Tên hộ kinh doanh và địa chỉ địa điểm kinh doanh
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Số vốn kinh doanh
 • Tên đầy đủ, số và ngày cấp Chứng minh Nhân dân của chủ hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ kinh doanh
 • Địa chỉ nơi cư trú của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình kinh doanh

Thời gian hoàn tất đăng kí hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng:

Thời gian: 3 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

Thuế môn bài sau khi thành lập hộ kinh doanh tại Đà Nẵng:

Mức lệ phí môn bài dành cho hộ kinh doanh hiện nay được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/ năm: 1,000,000 đồng/ năm
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 – 500 triệu đồng/ năm: 500,000 đồng/ năm
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 – 300 triệu đồng/ năm: 300,000 đồng/ năm

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh mới thành lập được cấp đăng kí thuế và mã số thuế. Trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.Nếu thành lập được cấp đăng kí thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Nếu không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện.

Cá nhân, hộ kinh doanh được miễn thuế khi có tổng doanh thu dưới 100 triệu/ năm.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn:

SUNDAY CORP 

Điện thoại: 02363.623468               Fax: 02363.623479            DĐ: 0905.909639

E-mail: sundaycorp.vn@gmail.com

Website: www.danangbusiness.com / Website:http://sundaycorp.vn

Facebook: www.facebook.com/sundaycorp.vn