Nhãn hiệu được coi là một trong những tài sản vô hình lớn nhất của doanh nghiệp. Nếu không muốn bị mất nhãn hiệu đã gây dựng vào tay đối thủ thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là điều vô cùng cần thiết.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp/ cá nhân xác lập quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ trước khi ra thị trường một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Sunday Corp hướng dẫn quy trình tra cứu và đăng ký nhãn hiệu mới nhất năm 2021 ngay bài viết dưới đây.

Những ai có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?

Chủ thể được tiến hành đăng ký nhãn hiệu bao gồm cả cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. (Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ). Trong đó, bao gồm:

 • Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam;
 • Cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Làm thế nào để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhanh chóng và thành công?

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam

 • Tự mình trực tiếp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Thông qua các công ty đại diện Sở hữu trí tuệ như Công ty Sunday Corp để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài

 • Chỉ có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Thông qua các công ty đại diện Sở hữu trí tuệ như Công ty Sunday Corp  để thực hiện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Trước khi nộp hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu lên Cục Sở hữu trí tuệ thì doanh nghiệp cần phải tra cứu nhãn hiệu của mình có bị trùng với sản phẩm, dịch vụ hàng hóa đã có trên thị trường chưa. Ở quy trình này, doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị các hồ sơ nhãn hiệu. Việc tra cứu và đánh giá nhãn hiệu, tư vấn quy trình đăng ký sẽ do nhân sự Sunday Corp thực hiện.

bảo hộ nhãn hiệu sunday corp

Bước 1: Khách hàng cung cấp mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa dịch vụ

 • Quý Khách hàng gửi mẫu nhãn hiệu và danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu để Sunday Corp tra cứu sơ bộ và đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu.
 • 03 mẫu nhãn hiệu có kích thước lớn hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm.

Bước 2: Tra cứu nhãn hiệu sơ bộ miễn phí

 • Sunday Corp sẽ tiến hành tra cứu sơ bộ miễn phí cho khách hàng. Mục đích: đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu.
 • Sau khi tra cứu sơ bộ mà nhận thấy nhãn hiệu không có khả năng đăng ký. Chúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra các đối chứng liên quan để tìm giải pháp cho nhãn hiệu có khả năng cấp văn bằng sau này.

Kết quả tra cứu nhãn hiệu: Bản thông báo kết quả tra cứu nhãn hiệu và tư vấn đánh giá tính khả thi, hướng dẫn cách thức thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mới nhất 

Giai đoạn 1: Nộp tờ khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (nộp đơn đăng ký nhãn hiệu)

Sau khi tra cứu nhãn hiệu được đánh giá là có khả năng đăng ký. Sunday Corp sẽ tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ cho đơn đăng ký của khách hàng.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu khách hàng cần chuẩn bị:

 • Giấy uỷ quyền (mẫu gửi kèm)
 • 01 mẫu nhãn hiệu (không nhỏ hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm)
 • Danh mục sản phẩm, dịch vụ dự định đăng ký nhãn hiệu.
 • Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu. (Nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù. Hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
 • Bản đồ xác định lãnh thổ. (Nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).
 • Phía Sunday Corp sẽ chuẩn bị các hồ sơ còn lại theo quy định cho đơn đăng ký nhãn hiệu.

Kết quả giai đoạn 1: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

Giai đoạn 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn. Chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…
 • Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.
 • Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Doanh nghiệp tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

Kết quả giai đoạn 2 của đơn đăng ký nhãn hiệu: Chấp nhận đơn hợp lệ

 • Thời hạn công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Xem thêm >>> Quyền ưu tiên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mới nhất

bảo hộ nhãn hiệu sunday corp

Giai đoạn 3: Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu:

 • Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.
 • Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà chủ đơn đã đăng ký. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà chủ đơn đã đăng ký. Chủ đơn nhãn hiệu xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của mình.

Kết quả giai đoạn 3: Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và nộp lệ phí cấp bằng

Giai đoạn 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và bàn giao cho khách hàng

 • Sau khi có quyết định cấp văn bằng, Sunday Corp thông báo tới khách hàng. Quý khách chuẩn bị nộp lệ phí vấp văn bằng và lấy văn bằng bảo hộ nhãn hiệu giao lại cho khách hàng.
 • Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

Kết quả giai đoạn 4: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tổng kết lại, theo kinh nghiệm làm việc với các khách hàng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Thời gian đăng ký nhãn hiệu thông thường sẽ kéo dài khoảng 12 – 18 tháng kể từ khi có chấp nhận đơn hợp lệ.

Trên đây là các thông tin chi tiết về hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Nếu còn thắc mắc về hồ sơ, thủ tục hoặc cần hỗ trợ về dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu/ thương hiệu. Khách hàng có thể liên hệ nhân sự Sunday Corp để được hỗ trợ.

SUNDAY CORP
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà số 103 Lê Sát, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3623468 – Fax: 0236.3623479 – Di động: 0905.909639
Website: www.danangbusiness.com – www.sundaycorp.vn – www.sundaytax.com – www.danangaccounting.com – www.ngaymattroi.com – www.bcorner.vn
Email: sundaycorp.vn@gmail.com