Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Đây là điều mà không một chủ doanh nghiệp nào mong muốn. Nhưng đứng trước những khó khăn không thể tháo gỡ thì đây là cách để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động. Bài viết này, Sunday Corp sẽ cung cấp những thông tin về vấn đề này để các bạn tham khảo.

Những trường hợp cần phải thực hiện giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng:

1/ Bắt buộc giải thể doanh nghiệp dựa vào quy định theo pháp luật như sau:

 • Khi Doanh nghiệp bị tịch thu giấy CN đăng ký kinh doanh vì đã vi phạm vào quy định trong pháp luật.
 • Khi số lượng tối thiểu về thành viên dựa vào quy định trong Luật này với thời gian trong vòng 6 tháng liên tiếp mà không có thực hiện thủ tục để chuyển đổi về loại hình của doanh nghiệp thì bắt buộc giải thể công ty

"Dịch

2/ Tự nguyện giải thể doanh nghiệp như sau:

 • Khi công ty đã kết thúc thời gian hoạt động của mình được ghi rõ ở trong điều lệ công typ mà không có định tiến hành gia hạn thêm thời gian của giấy phép ĐK kinh doanh thì có thể tự nguyện thực hiện giải thể công ty.
 • Dựa vào những quyết định từ người được đại diện pháp luật phụ thuộc vào mỗi loại hình của công ty cụ thể như sau:
 • Quyết định từ toàn bộ thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
 • Quyết định từ chủ công ty trong doanh nghiệp tư nhân.
 • Quyết định từ Đại HĐ cổ đông đối của công ty cổ phần.
 • Quyết định từ HĐ thành viên, chủ doanh nghiệp của công ty TNHH.

Xem thêm >>> Hồ sơ thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi tiết và mới nhất 2020

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng bao gồm:

 1. Thông báo về giải thể công ty
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 3. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải tán công ty mà không nhận được ý kiến từ công ty hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các bước thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Đăng quyết định giải thể công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

"Dịch

Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Sau khi doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể công ty. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục tại cơ quan Thuế

 • Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế)
 • Gửi Công văn xin quyết toán thuế
 • Đóng các loại thuế còn nợ
 • Nộp phạt (nếu có)

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Bước 4: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận được quyết định đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng ĐKKD.

Phòng Đăng ký kinh doanh cho Giấy tiếp nhận về việc giải thể công ty.

Bước 5: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Sau khi có phiếu tiếp nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin trả dấu lên Công an tỉnh.

Bước 6: Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Công an tỉnh ra quyết định hủy dấu, Doanh nghiệp gửi Quyết định huỷ dấu này lên Phòng đăng ký kinh doanh và chờ quyết định giải thể cuối cùng của Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định xóa tên Doanh nghiệp trong sổ Đăng ký kinh doanh thì hoàn thành thủ tục giải thể công ty).

Thành lập công ty tại Đà Nẵng - Sunday Corp 2
Thành lập công ty tại Đà Nẵng – Sunday Corp 2

Các tài liệu cần chuẩn bị thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng

 1. Thông báo đóng cửa mã số thuế
 2. Công báo giải thể công ty
 3. Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan
 4. Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng
 5. Đăng ký kinh doanh bản gốc
 6. Đăng ký mẫu dấu bản gốc
 7. Dấu pháp nhân
 8. Hồ sơ giải thể (Trên cơ sở các thông tin công ty cung cấp, Sunday Corp soạn thảo hồ sơ giải thể công ty chuyển cho doanh nghiệp ký).

———————————-

SUNDAY CORP – Dịch vụ thành lập công ty Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 7 | Toà nhà Bộ Kế Hoạch Đầu Tư khu vực miền Trung – 103 Lê Sát, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 623468
Fax: 02363 623479
Hotline: 0905 909 639
Email: linh@sundaycorp.vn
Website: https://danangbusiness.com/