Đội ngũ dịch vụ thành lập doanh nghiệp Đà Nẵng – Danang Business Dịch vụ thành lập công ty Đà Nẵng trân trọng kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn Danang Business là website tham khảo thông tin về dịch vụ thành lập công ty & sàn giao dịch bất động sản tại Đà Nẵng. Quý khách đang cần tìm kiếm thông tin về:

Tôi muốn thành lập công ty bất động sản tại Đà Nẵng – nhưng chưa biết thủ tục, điều kiện cũng như quy định như thế nào

Sau thời gian dài đóng băng, thị trường bất động sản Đà Nẵng đã có nhiều khởi sắc dần trở lại thời kỳ hoàng kim; đặc biệt là trong giai đoạn 2016-2018. Đây là một cơ hội vô cùng lớn cho nhà đầu tư; doanh nhân đang tìm kiếm kênh sinh lợi nhuận cao. Vì vậy; nhu cầu thành lập công ty & sàn giao dịch bất động sản tại Đà Nẵng đang tăng rất cao. Nhằm giúp quý nhà đầu tư và các doanh nhân mong muốn đầu tư vào lĩnh vực đầy cơ hội này; đội ngũ tư vấn thành lập công ty Danang Business sẽ note lại những lưu ý khi thành lập một công ty kinh doanh bất động sản.

Thành lập sàn giao dịch bất động sản Đà Nẵng
Thành lập sàn giao dịch bất động sản Đà Nẵng

Điều kiện & Quy định thành lập công ty giao dịch bất động sản

1️⃣ Điều kiện về vốn pháp định để thành lập công ty bất động sản

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 20 tỷ đồng Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp thành lập mới thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định bao gồm:

– Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có từ hai thành viên trở lên;

– Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên (TNHH MTV) mà chủ sở hữu là một tổ chức;

– Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH MTV mà chủ sở hữu là cá nhân;

Trường hợp số vốn được góp bằng tiền; thì phải có văn bản xác nhận của Ngân hàng Thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập; và chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Trường hợp số vốn góp bằng tài sản; thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động; doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định; (kể cả doanh nghiệp đó được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bất động sản trước ngày Nghị định 153/2007/NĐ-CP có hiệu lực).

Tổ chức; cá nhân trực tiếp xác nhận vốn pháp định cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác; trung thực của số vốn tại thời điểm xác nhận.

2️⃣ Điều kiện về pháp nhân thành lập công ty giao dịch bất động sản

Theo Luật kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006; và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định: để thành lập sàn giao dịch bất động sản thì các tổ chức; cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật; và có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Sàn giao dịch bất động sản thực hiện các dịch vụ: Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản; Tư vấn bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quản lý bất động sản. Vì vậy công ty bạn có thể lựa chọn về phạm vi hoạt động của sàn giao dịch khi quyết định thành lập.

3️⃣ Điều kiện về chứng chỉ để thành lập công ty bất động sản

Luật bất động sản quy định các tổ chức; cá nhân khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản; phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; và khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản. Như vậy bạn muốn mở sàn giao dịch Bất động sản; bạn cần đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề như trên.

4️⃣ Điều kiện về thời gian hoạt động với trụ sở

Luật bất động sản quy định thì sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng; Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây Dựng và khách hàng biết.

5️⃣ Điều kiện về diện tích với Sàn Giao dịch Bất động sản

Theo pháp luật quy định đối với sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50 m2; và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động; và và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung; đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.

6️⃣ Điều kiện về cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản

Pháp luật Bất động sản bắt buộc khi đưa vào kinh doanh thì sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo cơ cấu tổ chức của sàn phải bao gồm: giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản đó.

7️⃣ Điều kiện người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh Bất động sản là:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

b. Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo; bồi dưỡng kiến thức về quản lý; điều hành sàn giao dịch bất động sản;

c. Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

8️⃣ Điều kiện thông báo hoạt động

Trước khi tiến hành hoạt động; sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm: đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

9️⃣ Điều kiện về xây dựng bộ quy chế hoạt động

a. Những quy định về chức năng; nhiệm vụ; quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;

b. Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;

c. Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;

d. Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;

e. Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý; cung cấp thông tin về bất động sản; giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản;

Xem thêm >>> Thủ tục thành lập công ty bất động sản theo luật mới 2019 | Danang Business

Thủ tục về hồ sơ cần thiết để thành lập một công ty bất động sản

Sau khi công ty bạn đáp ứng đủ các điều kiện về thành lập sàn giao dịch bất động sản; và soạn thảo đầy đủ hồ sơ thì ra quyết định thành lập sàn. Hồ sơ sẽ được thông báo và nộp lên Sở Xây dựng cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để chờ xem xét giải quyết. Hồ sơ cần chuẩn bị gồm có như sau:

a) Đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

b) Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

c) Danh sách và bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới bất động sản;

d) Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;

đ) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có);

e) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản;

g) Bản sao có chứng thực các giấy tờ về thành lập sàn giao dịch bất động sản (bao gồm: Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản; Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin thành lập sàn giao dịch bất động sản; Sở Xây Dựng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đưa thông tin của sàn giao dịch bất động sản lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Đồng thời báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa thông tin của sàn lên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Thông tin của sàn giao dịch bất động sản gồm: Tên sàn giao dịch bất động sản; tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ tên của người quản lý điều hành sàn; địa chỉ và số điện thoại liên hệ của sàn giao dịch bất động sản.

Lưu ý khi thành công ty kinh doanh bất động sản:

  • Nếu công ty Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản thì phải đăng ký mức vốn điều lệ tối thiểu là 20 tỷ do quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản.
  • Nếu công ty chỉ dự định kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và sàn giao dịch bất động sản thì không yêu cầu mức vốn 20 tỷ, cũng không phải chuẩn bị ngay chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi thành lập. Nhưng khi thực tế hoạt động thì phải đảm bảo đủ chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  • Một số mã ngành tham khảo khi đăng ký thành lâp công ty kinh doanh bất động sản
STT Tên ngành nghề Mã số
1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
6810
2 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết:
-Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
-Sàn giao dịch bất động sản
6820
3 Xây dựng nhà các loại 4100
4 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210
5 Xây dựng công trình công ích 4220
6 Phá dỡ 4311
7 Chuẩn bị mặt bằng 4312
8 Lắp đặt hệ thống điện 4321
9 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322
10 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329
11 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
12 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
14 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
15 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Trình tự cần lưu ý khi thực hiện thủ tục thành lập công ty bất động sản

1️⃣Nộp hồ sơ: Công ty bạn gửi bộ hồ sơ đã chuẩn bị nêu trên có đóng dấu công ty về việc thành lập sàn giao dịch bất động sản tại Phòng quản lý nhà và kinh doanh bất động sản, Sở xây dựng Đà Nẵng.

Lưu ý: Sở Xây dựng nơi bạn thành lập sàn sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ sẽ cho bạn giấy hẹn trả kết quả.

2️⃣Thời gian: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Xây dựng gửi báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên Website của mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam

3️⃣Hồ sơ bị từ chối khi: Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc sàn giao dịch bất động sản không đủ điều kiện hoạt động, Sở Xây dựng thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

4️⃣Hồ sơ hợp lệ: Nếu hồ sơ hợp lệ việc thành lập sàn giao dịch bất động sản của công ty bạn sẽ được hoàn thành trong thời gian 10 ngày làm việc nêu trên kể từ ngày nộp hồ sơ có phiếu hẹn trả kết quả.

5️⃣Nộp lệ phí: Phía công ty bạn nộp lệ phí và nhận kết quả hành chính về việc thành lập sàn giao dịch Bất động sản.

Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập

?Thời gian để hoàn thành thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản là khoảng từ 20-45 ngày làm việc.

Dịch vụ thành lập công ty & sàn bất động sản tại Đà Nẵng – Danang Business

Với lợi thế thuộc trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng – Sunday Corp; cùng với đội ngũ chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm và tràn đầy kinh nghiệm lẫn chuyên môn; Danang Business sẽ hỗ trợ quý khách thành lập công ty giao dịch bất động sản tại Đà Nẵng một cách uy tín và nhanh chóng.

Đến với dịch vụ thành lập công ty bất động sản trọn gói của Danang Business, quý khách sẽ nhận được:

– Tư vấn và giải đáp các thắc mắc, câu hỏi về thành lập công ty & sàn giao dịch bất động sản miễn phí:

  • Chi tiết về điều kiện & thủ tục cần thực hiện
  • Các hồ sơ cần chuẩn bị để mở công ty
  • Hướng dẫn chi tiết các bước để thành lập một công ty & sàn giao dịch bất động sản

Đặc biệt, mọi tư vấn và giải đáp của Danang Business mà các bạn nhận được đều đến từ chuyên gia về lĩnh vực thành lập công ty của trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng – Sunday Corp, vì vậy, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về độ tin cậy, chất lượng và tính cập nhật của thông tin.

– Được trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp – Sunday Corp đại diện làm các thủ tục, hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản

– Chỉ bàn giao đầy đủ khi đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ cho khách hàng

– Được làm thủ tục nhanh gọn và tiết kiệm chi phí

– Hỗ trợ nhiệt tình 24/7. Bất cứ khi nào bạn thắc mắc, hãy gọi ngay 0905.909.639

Ngoài ra; khi quyết định sử dụng dịch vụ thành lập công ty giao dịch bất động sản trọn gói của Danang Business; quý khách hoàn toàn yên tâm về chi phí bởi Danang Business cam kết tuyệt đối không còn chi phí phát sinh nào khác ngoài chi phí được báo giá cho quý khách. Và những điều này hoàn toàn được ghi rõ ràng vào hợp đồng dịch vụ. Và kết quả mà quý khách nhận được:

✅Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
✅Hồ sơ công ty: Điều lệ công ty, danh sách thành viên, cổ đông….
✅Đăng báo bố cáo thành lập công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia
✅Và còn nhiều điều tuyệt vời khác chỉ có tại Danang Business

Quý khách đang có nhu cầu thành lập công ty & sàn giao dịch bất động sản tại Đà Nẵng? Quý khách chưa hiểu rõ trình tự; các giấy tờ liên quan và thủ tục pháp lí? Đừng để lãng phí thời gian tìm hiểu bởi vì đã có đội ngũ Danang Business sẵn sàng giúp đỡ. Nhấc máy liên hệ ngay 0905.909.639 để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá thành lập công ty & sàn giao dịch bất động sản tại Đà Nẵng chi tiết.

———————————-

SUNDAY CORP 

Địa chỉ: Tầng 7 | Toà nhà Bộ Kế Hoạch Đầu Tư khu vực miền Trung – 103 Lê Sát, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 623468
Fax: 02363 623479
Hotline: 0905 909 639
Email: linh@sundaycorp.vn
Website: https://danangbusiness.com/