Theo quy định chung việc góp vốn sẽ phải tiến hành sau khi có quyết định thành lập doanh nghiệp. Theo Luật doanh nghiệp mới nhất thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp sẽ được tiến hành trong 90 ngày kể từ ngày có giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Vậy, quy định mới này có khác gì với quy định trước đây? Thời gian góp vốn thành lập công ty đối với mỗi loại hình doanh nghiệp được quy định thế nào? Bài viết dưới đây Sunday Corp sẽ làm rõ những vấn đề này.

Điểm mới trong quy định góp vốn vào doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 

Có thể thấy luật doanh nghiệp hiện hành có nhiều sửa đổi bổ sung so với Luật doanh nghiệp 2005. Một trong số đó là những thay đổi liên quan đến quy định về thời hạn góp vốn điều lệ (góp vốn thành lập doanh nghiệp).

>>> Tìm hiểu thêm: Vốn điều lệ là gì? Có cần chứng minh khi góp vốn thành lập công ty?

Trước đây Luật doanh nghiệp 2005 quy định Công ty TNHH một thành viên (1 TV), Công ty TNHH hai thành viên (2 TV), Công ty cổ phần phải thực hiện góp vốn với thời hạn khác nhau, cụ thể:

 • Công ty TNHH được quyền góp vốn trong vòng 36 tháng. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Công ty cổ phần thù phải góp đủ vốn trong vòng 90 ngày. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp hiện tại, không còn quy định thời hạn góp vốn khác nhau đối với mỗi loại hình doanh nghiệp như trước. Mà thống nhất thời hạn góp vốn vào công ty sau khi thành lập là 90 ngày đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp, loại hình công ty.

Thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp và phương thức triển khai

Như vậy, luật doanh nghiệp hiện hành đã quy định thời hạn góp vốn khi thành lập doanh nghiệp là 90 ngày. Tuy nhiên với mỗi hình thức sẽ có phương thức triển khai và thỏa thuận góp vốn khác nhau. Dưới đây là chi tiết về thời gian góp vốn đối với mỗi loại hình doanh nghiệp và phương thức triển khai góp vốn.

Thời hạn góp vốn đối với mỗi loại hình công ty (loại hình doanh nghiệp)

 • Công ty cổ phần
  • Cổ đông của công ty cổ phần cần tiến hành góp vốn vào công ty trong thời hạn tối đa là 90 ngày kể từ ngày được cơ quan quản lý kinh doanh cấp giấy phép thành lập công ty cổ phần hợp lệ. Số vốn được góp phải đầy đủ và đúng tỉ lệ đã cam kết khi mở công ty. Chủ công ty có nhiệm vụ giám sát và yêu cầu cổ đông góp vốn mua cổ phần đúng thời gian đã quy định.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
  • Chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên cần góp đủ số vốn đã cam kết khi thành lập công ty. Thời hạn để thực hiện góp vốn là 90 ngày từ ngày có giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
  • Các thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có thời hạn tối đa để tiến hành góp vốn vào công ty là 90 ngày sau khi có giấy phép mở doanh nghiệp hợp lệ.
 • Công ty tư nhân
  • Theo quy định thì doanh nghiệp tư nhân sẽ cần góp đủ số vốn ngay khi thành lập công ty chứ không phải là trong vòng 90 ngày như các hình thức doanh nghiệp khác.

Phương thức góp vốn đối với mỗi loại hình doanh nghiệp hiện nay

Để tiến hành góp vốn vào doanh nghiệp, bạn có thể tiến hành theo những phương thức cơ bản như sau:

 • Góp vốn vào doanh nghiệp bằng tiền

Nếu doanh nghiệp tiến hành góp vốn vào doanh nghiệp bằng tiền thì có thể tiến hành thanh toán bằng séc hoặc chuyển tiền trực tiếp cho doanh nghiệp. Không nên tiến hành góp vốn bằng tiền mặt.

 • Góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản

Nếu doanh nghiệp thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản thì cần tiến hành làm hồ sơ, thủ tục góp vốn bằng tài sản theo quy định của pháp luật. (Tài sản này có thể là quyền sử dụng đất, vàng, ngoại tệ…)

 • Góp vốn bằng tài sản khác

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tiến góp vốn vào doanh nghiệp bằng những tài sản khác. Ví dụ như quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền sở hữu kỹ thuật, công nghệ, bí quyết khoa học. Khi góp vốn bằng những loại tài sản này, thành viên, cổ đông cần làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu hợp lệ cho doanh nghiệp.

Những vấn đề cần lưu ý trong việc góp vốn vào doanh nghiệp

Góp vốn vào doanh nghiệp là một trong những thủ tục phải hoàn thành thành lập doanh nghiệp. Để việc góp diễn ra thành công các bên tham gia thành lập doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề như sau:

 • Đối với cổ đông hay thành viên công ty không góp đủ vốn đúng quy định, đúng thời hạn sau khi thành lập công ty thì sẽ không thể trở thành thành viên cũng như cổ đông trực thuộc công ty. Số vốn góp hay cổ phần thiếu hụt này có thể được chào bán tùy theo quyết định của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của công ty.
 • Thành viên chưa góp đủ vốn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ cũng như khoản nợ liên quan đến số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Nếu doanh nghiệp không thể góp đủ số vốn trong thời hạn quy định 90 ngày. Thì cần tiến hành làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty.
Thành lập doanh nghiệp tại Sunday Corp
Thành lập doanh nghiệp tại Sunday Corp

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về việc góp vốn

 • Đối với doanh nghiệp không góp vốn đúng với thời gian quy định sẽ bị xử phạt từ 5 triệu VND cho đến 10 triệu VNĐ.
 • Đối với doanh nghiệp không góp đủ số vốn đã đăng ký với cơ quan quản lý kinh doanh thì sẽ bị xử phạt từ 10 triệu VNĐ cho đến 20 triệu VNĐ.
 • Đối với doanh nghiệp, thành viên định giá tài sản sai, không đúng giá trị số vốn cần góp sẽ bị xử phạt từ 25 triệu VNĐ cho đến 30 triệu VNĐ.

Trên đây là phần chia sẻ quy định cụ thể về thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp. Hy vọng những chia sẻ về thời hạn góp vốn thành lập công ty và những vấn đề liên quan trong bài viết trên sẽ hữu ích với bạn.

Những khó khăn, vướng mắc của khách hàng vui lòng liên hệ: