Logo công ty là một trong những dấu hiệu để nhận diện thương hiệu. Việc đăng ký logo công ty là để tránh việc bị sao chép thương hiệu cũng như thể hiện ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty. Cùng Sunday Corp tìm hiểu cách thức và chi phí đăng ký logo tại Đà Nẵng. 

Đăng ký logo dưới hình thức nào?

Logo công ty được thể hiện bằng những dấu hiệu là chữ cái, hình ảnh hay từ ngữ,… có thể nhận diện được bằng mắt thường và có sự khác biệt với những logo của doanh nghiệp khác.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam vẫn chưa có những quy định bắt buộc các công ty phải đăng ký logo của mình. Nhưng thực tế ngày càng xảy ra nhiều trường hợp công ty bị xâm phạm nhãn hiệu, thương hiệu. Do đó việc đăng ký logo độc quyền sẽ giúp các doanh nghiệp phòng tránh được những rủi ro đáng tiếc. Và là cơ sở để pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, logo công ty là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới 02 loại hình:

Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng (điểm g khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích. Có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp. Ví dụ: thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm). Thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang trí…

Như vậy, logo công ty có thể được coi là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và được bảo hộ quyền tác giả.

Nhãn hiệu (khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

Là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Công ty có thể đăng ký bảo hộ cho logo của mình theo một trong hai đối tượng trên, trong đó:

  • Mức độ bảo hộ cho tác phẩm mỹ thuật ứng dụng yếu hơn so với bảo hộ nhãn hiệu vì chỉ khi doanh nghiệp khác có logo giống hệt hoặc giống đến mức tối đa, người đó mới bị vi phạm bản quyền. Còn nhãn hiệu chỉ có dấu hiệu trùng hoặc tương tự thì đã bị vi phạm.
  • Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ khi chủ sở hữu tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ theo nguyên tắc thuộc về người nộp đơn đầu tiên. Còn logo mặc nhiên được bảo hộ khi tác phẩm hoàn thành.

đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ vào mục đích sử dụng logo mà người chủ sở hữu có thể lựa chọn tiến hành đăng ký bản quyền hoặc đăng ký nhãn hiệu. Hoặc để đảm bảo lợi ích tốt nhất thì có thể tiến hành đăng ký cả hai thủ tục này.

Cách thức và chi phí đăng ký logo công ty

Tiêu chí

Đăng ký tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Đăng ký nhãn hiệu

Thành phần hồ sơ

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả;
 • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn. Nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa. (Ví dụ như hợp đồng);
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
 • 02 Tờ khai đăng ký theo Mẫu số 04-NH Phụ lục A Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;
 • 05 mẫu nhãn hiệu giống nhau (trừ mẫu nhán hiệu dán trên tờ khai);
 • Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu Công ty thụ hưởng quyền đó từ người khác;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí. (Trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Nơi nộp hồ sơ

 • Bộ phận một cửa Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục.
 • Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện của Cục.

Thời gian quyết

 • 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • 18 – 24 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí

 • 100.000 đồng/Giấy chứng nhận
Không có mức phí, lệ phí cụ thể. Tuỳ thuộc vào đối tượng và đặc điểm của nhãn hiệu đăng ký bảo hộ. Mức phí và lệ phí sẽ giao động khoảng 03 – 05 triệu đồng.

>>> QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU MỚI NHẤT

Bài viết trên đây vừa chia sẻ đến quý khách thông tin về Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm của Sunday Corp. Quý khách vui lòng truy cập các kênh sau để biết thêm thông tin chi tiết!